Značenje binarnog koda

Što je binarni kôd:

Sustav predstavljanja tekstova, slika ili video zapisa koji računala ili računala koriste za obradu uputa naziva se binarni kod.

Da bi binarni kôd mogao obavljati svoju funkciju, mora koristiti binarni sustav, koji je sustav numeriranja koji ima samo znamenke ili bitove nulu i jedan, s kojima se može prikazati beskonačnost kodova.

U ovom brojčanom sustavu 0 znači zatvoreno, a 1 otvoreno.

Binarni kôd koristi se u područjima računarstva i telekomunikacija za kodiranje različitih vrsta podataka kao što su, na primjer, nizovi znakova ili nizovi bitova koji mogu biti fiksne ili promjenjive širine, ovisno o korištenim binarnim kodovima. Get.

Karakteristike binarnog koda

Dolje su navedene glavne karakteristike binarnog koda.

  • To je kontinuirani kod čija se kombinacija razlikuje od jednog do drugog koda mijenjanjem jednog bita.
  • Koristi kodove za ispravljanje pogrešaka i kodove za otkrivanje pogrešaka kako bi se izbjegle poteškoće pri prijenosu podataka.
  • Općenito, binarni kodovi su ponderirani, odnosno svaki niz znamenki ima određenu težinu povezanu s njim. Na primjer, decimalni kod kodiran u binarni kod.
  • Binarni kodovi imaju udaljenost koja se može identificirati prema broju bitova koji variraju od kombinacije do kombinacije.
Oznake:  Religija I Duhovnost Znanost Izrazi-Popularni