Značenje kemijskog spoja

Što je kemijski spoj:

Kemijski spoj izraz je koji se koristi za označavanje tvari koje se sastoje od dva ili više elemenata periodnog sustava.

Ovisno o podrijetlu elemenata koji sudjeluju u njegovom stvaranju, kemijski spojevi razvrstavaju se u dvije bitne vrste: organski spojevi i anorganski spojevi.

Organski spoj

Ovi spojevi potječu od kemijske sinteze koja nastaje nakupljanjem biljnog i životinjskog materijala, koji se pod određenim uvjetima tlaka i temperature raspada i postaje gorivo.

Na taj način organski spojevi nastaju udruživanjem ugljika međusobno povezanih, a opet povezanih s vodikom. To rezultira stvaranjem ugljikovodika.

Postoje i spojevi koji između ostalog sadrže i druge tvari poput sumpora, dušika ili kisika. U tim slučajevima dobiveni proizvodi dobivaju generički naziv funkcionalnih skupina iz kojih se mogu dobiti alkoholi, esteri, aldehidi i druge vrste tvari.

U svakom slučaju, organski spojevi imaju svojstvo pružanja energije, odnosno funkcioniraju kao goriva.

Iako se pojavljuju prirodno, ljudi su uspjeli stvoriti organske spojeve postupcima umjetne sinteze.

Neki primjeri organskih spojeva su nafta, prirodni plin, molekule DNA, šećeri, lipidi, ulje ili alkoholi.

Oznake:  Izrazi-Popularni Izrazi-Na-Engleski Općenito