Značenje fenomenologije

Što je fenomenologija:

Fenomenologija, koja se drži etimologije riječi, proučava fenomene. Riječ je sastavljena od grčkih glasova φαινόμενoν (fainomenon), što znači 'pojava, ono što se očituje, ono što se prikazuje', i λóγος (logos), 'proučavanje, rasprava'.

Kao takva, fenomenologija je subjektivna idealistička struja unutar filozofije koja predlaže proučavanje i opis fenomena svijesti ili, drugim riječima, stvari kako se u njoj očituju i pokazuju. Utvrđuje da je svijet ono što se percipira kroz svijest pojedinca, te ga namjerava tumačiti prema njihovim iskustvima. U tom smislu vrednuje empirizam i intuiciju kao instrumente fenomenološkog znanja.

Fenomenologija je široka i kroz povijest je razvijala različite aspekte, a neki od njezinih najvećih predstavnika bili su Edmund Husserl, Max Scheler, Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty i Jean Paul Sartre.

Transcendentalna fenomenologija

Transcendentalna fenomenologija je filozofski pokret, suprotan pozitivizmu, koji je razvio Edmund Husserl, koji je predložio da filozofija ima temelje i uvjete rigorozne znanosti (poput prirodnih znanosti), te da je također poslužila kao temelj u humanističkim znanostima. Njegovo je polazište iskustvo subjekta i intencionalnost koja upravlja njegovim odnosima s vanjskom stvarnošću, budući da ta iskustva konfiguriraju ideje koje definiraju svijet koji ga okružuje. U tom smislu, transcendentalna fenomenologija konstituirana je kao metoda koja djeluje na razotkrivanju smisla i karakteristika ljudske intencionalnosti i tako konačno dolazi do čiste ili transcendentalne svijesti.

Fenomenologija duha

Što Fenomenologija duha naslovljeno je jedno od kapitalnih djela njemačkog filozofa Georga Wilhelma Friedricha Hegela. U njemu se obrađuju složena pitanja poput teorije znanja, povijesti, znanosti, religije i ontologije, s ciljem rasvjetljavanja pojma znanosti. Na taj način Hegel napreduje u dijalektici oblika ili pojava svijesti, od individualnog osjeta do dostizanja univerzalnog razuma, odnosno apsolutnog znanja.

Fenomenologija u psihologiji

U psihologiji fenomenologija, inspirirana mišlju Edmunda Husserla, proučavanje fenomena svijesti označava kao subjektivno iskustvo, te je postala polje znanstvenog znanja koje se naziva fenomenološka psihologija. U tom se smislu kao fenomenološka psihologija smatra objašnjenjem iskustava pojedinca na temelju razmatranja njihovih konkretnih iskustava sa svijetom. Ova metoda istraživanja primijenjena je za analizu različitih patologija i njezina je svrha, kao takva, stjecanje teorijskog razumijevanja koje omogućuje suočavanje s fenomenom.

Oznake:  Znanost Izrazi-Na-Engleski Religija I Duhovnost